امروز : دوشنبه28 خرداد 1403 | 9ذي‌الحجه 1445 | 17 ژوئن 2024


نویسنده:

مترجم: صابر شیبانی اصل

 

کدکتاب:

197

درباره کتاب:
پيوستگي يا جهاني شدن نگراني هايي را درباره افزايش نابرابري، تغيير قدرت، و همسان سازي فرهنگي ايجاد کرده است. اين گزارش آثار جهاني شدن و نمونه هايي از نگراني ها را ارزيابي مي کند. پيوستگي جهاني از مدت ها قبل اهرمي موثر و توانمند در کاهش فقر بوده است و البته موثرتر از اين نيز مي تواند عمل کند. برخي از نگراني هاي ياد شده بر پايه هاي محکمي استوارند. هم فرصت هاي جهاني و هم تهديدهاي جهاني بر سياست هاي جهاني پيشي گرفته اند... جهاني شدن عموماً فقر را کاهش مي دهد چرا که اقتصادهاي پيوسته تر معمولاً رشد سريع تري دارند و اين رشد آثارش را در مقياس گسترده تر باقي مي گذارد.»
کتاب «جهاني شدن، رشد فقر» گزارشي است که زير نظر و به سرپرستي نيکلاس استرن (قائم مقام اول بانک جهاني) تهيه شده است. از نويسندگان اين کتاب مي توان به نام هايي همچون پل کولير و ديويد دلار اشاره کرد، هرچند اين مجموعه نتيجه پژوهش هاي گسترده گروهي از اقتصاددانان است. اين کتاب که شامل پنج بخش است به موضوع هايي چون موج جديد جهاني شدن و آثار اقتصادي آن، بهسازي معماري بين المللي براي پيوستگي، تقويت سياست ها و نهادهاي داخلي، قدرت، فرهنگ و محيط زيست و... مي پردازد.
در بخشي از کتاب که نسبت ميان جهاني شدن و فرهنگ مورد بررسي قرار گرفته به موضوع گوناگوني فرهنگي در عصر اطلاعات هم توجه شده است. در کتاب آمده جهاني شدن ممکن است گوناگوني فرهنگي را افزايش يا کاهش دهد. جهاني شدن، با بهره گيري از قدرت ارتباطات و بازاريابي و همچنين مهاجرت، فرهنگ خارجي را براي ميزبان معرفي مي کند و تنوع فرهنگي را افزايش مي دهد. جهاني شدن، در صورتي که فرهنگ بيگانه جايگزين فرهنگ بومي شود، تنوع را کاهش مي دهد. سپس هر دو رويکرد «جهاني شدن تنوع را افزايش مي دهد» و «جهاني شدن تنوع را کاهش مي دهد» بررسي مي شود. به عبارتي به موازات ورود فرهنگ هاي بيگانه و همزيستي آنها با فرهنگ بومي، گوناگوني و تنوع فرهنگي افزايش مي يابد و مردم در فرآيند تجارت با گونه هاي متفاوتي از شيوه هاي زندگي آشنا مي شوند و تنوع ناشي از جهاني شدن به گونه يي ضرورت نهادينه سازي دموکراسي را مطرح مي کند. در فصل پنجم از کتاب اشاره شده؛ از سال 1980 جهان بي نظيرترين پيوستگي را تجربه کرده است. کشورهاي فقير با جمعيتي حدود سه ميليارد نفر به بازارهاي صنعتي جهان راه گشوده اند و وقتي مردم فقير در اين کشورها مشغول به کار شدند، بلاي بزرگ فقر و نابرابري که قبل از آن جهان را فرا گرفته بود به تدريج رو به کاهش گذاشت.
اما اينکه همچنان بايد اقدام هايي براي تقويت آنچه يک نقطه عطف در تاريخ نام نهاده شده، شکل بگيرد، در نظر گرفته شده است.
نگراني هاي جهاني مانند بحران محيط زيست هم در اين پژوهش از نکته هايي است که جا دارد به آن توجه شود. کشورهاي در حال توسعه با منطق قوي استدلال مي کنند که موافقتنامه هاي تجاري نبايد استانداردهاي کار يا زيست محيطي را به کشورهاي فقير تحميل کنند. جوامع در سراسر جهان براي بهبود استانداردهاي زندگي و شرايط کار و محيط زيست تلاش مي کنند.
انتشارات: نشر نی
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۰۴۸-۹
تعدادصفحه: 296
وزن:
قطع کتاب:
زبان: فارسی
قیمت:
فایل کتاب:

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1