امروز : دوشنبه27 خرداد 1398 | 12شوال 1440 | 17 ژوئن 2019

نماد اعتماد الکترونیکی

فقط جستجو:

متن جستجو سفره مهربانی

جمعا 6 نتیجه

1. سفره مهربانی 98
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... کمک رسانی شما خیرین عزیز در حال اجرا دارد. "سفره مهربانی" عنوان این کمپین ویژه است که تلاش دارد از روش های مختلف از جمله سایت موسسه، کمک های نقدی را جمع آوری و سازماندهی مناسب اقدام به خرید بسته ای غذایی ...
2. سفره مهربانی 97
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... کمک رسانی شما خیرین عزیز در حال اجرا دارد. "سفره مهربانی" عنوان این کمپین ویژه است که تلاش دارد از روش های مختلف از جمله سایت موسسه، کمک های نقدی را جمع آوری و سازماندهی مناسب اقدام به خرید بسته ای غذایی ...
موسسه خیریه هیوای ژیان درماه مبارک رمضان با تشکیل ستادرمضان وگروههای کاری ،با مراجعه به مساجد و...جهت جمع آوری صدقه ،زکات ونذورات خیرین محترم وهمچنین اجرای طرح سفره مهربانی برروی سایت توانسته به ...
4. سفره مهربانی 2
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
یک‌بار دیگر قرار است دل‌های عاشق و سرشار از محبت خیرین، دست در دست هم، در ماه مهمانی معبودشان، با گستراندن سفره‌های مهربانی، نوع‌دوستی را معنا کنند. در این حرکت انسانی و بزرگ در نظر داریم در ماه مهرورزی ...
5. طرح های رمضانی هیوای ژیان از نگاه آمار
(اخبار/گزارش ویژه مو.سسه)
... هیوای ژیان براساس یک کار گروهی منسجم توانست باموفقیت دو طرح جدید را اجرا کند که گزارش کوتاهی از آن را در ادامه مشاهده خواهید کرد: طرح "سفره مهربانی" در این طرح یک بسته اقلام غذایی مناسب با هزینه 500 ...
6. سفره مهربانی
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
یک‌بار دیگر قرار است دل‌های عاشق و سرشار از محبت خیرین، دست در دست هم، در ماه مهمانی معبودشان، با گستراندن سفره‌های مهربانی، نوع‌دوستی را معنا کنند. در این حرکت انسانی و بزرگ در نظر داریم در ماه مهرورزی ...
Telegram 1