امروز : دوشنبه05 خرداد 1399 | 1شوال 1441 | 25 می 2020
فقط جستجو:

متن جستجو بازگشایی

جمعا 3 نتیجه

1. کمپین زندگی دوباره
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
به نام خداوند بخشنده عادل ویسی جوانی سی ساله اهل یکی از روستاهای توابع مریوان چندسال قبل درحالیکه 22 سال بیشتر نداشت در پی یک دعوای از قبل برنامه ریزی نشده با یک حرکت آنی، ناخواسته منجر به قتل مردی ...
2. لبخند مهر
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... ژیان در نظر دارد در قالب کمپینی با عنوان "لبخند مهر" قبل از شروع سال تحصیلی و بازگشایی مدارس اقدام به خرید لباس کفش و کیف و لوازم‌التحریر برای 59 دانش آموز یتیم تحت پوشش موسسه نمایید لذا با توجه به هزینه ...
3. مهر و امید
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... خیریه هیوای ژیان در نظر دارد در قالب کمپینی با عنوان "مهروامید" قبل از شروع سال تحصیلی و بازگشایی مدارس اقدام به خرید لباس کفش و کیف و لوازم‌التحریر برای دانش آموزان تحت پوشش موسسه خود نمایید لذا با توجه ...
Telegram 1