امروز : دوشنبه28 خرداد 1403 | 9ذي‌الحجه 1445 | 17 ژوئن 2024
فقط جستجو:

متن جستجو سقف انسانیت

جمعا 1 نتیجه

1. سقفی از جنس انسانیت
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... کشور میخواهیم در یک حرکت انسانی، دست در دست هم نهیم و باهمیاری و همکاری هم سقفی بسازیم از جنس انسانیت برای این خانواده ای درمانده. همه ما به خوبی می دانیم که سرپناه و سقف بالای سر برای عزت یک خانواده ...

نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1