امروز : سه شنبه29 مهر 1399 | 2ربيع‌الاول 1442 | 20 اکتبر 2020
فقط جستجو:

متن جستجو سخن مدیرعامل

جمعا 5 نتیجه

... لبیک گفتن و در این همایش حضور یافتند،  در سخنانی به اهداف برگزاری همایش اشاره کرد و گفت: 4 سال است که این برنامه برگزار می شود و تلاش دارد باایجاد همبستگی میان مدجویان و خیرین، زمینه آشنایی بیشر با ...
... سخنان از خیرین و مردم خواست تا با توجیه و معرفی اهداف موسسه نسبت به جذب حامی و خیرین جدید اهتمام ورزند تا این موسسه بتوانند خانواده‌های نیازمند بیشتری را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد. پرسش و پاسخ بین مدیران ...
... پشت تریبون قرارگرفتند و طی سخنانی تاثیرگذار در خصوص اعتمادبه نفس و داشتن هدف، به محصلان حاضر در سالن گفتند به مانند بسیاری از شخصیت های مهم دنیا که در خانواده ای فقیر زندگی کرده اند می توان آینده ای خوب ...
... و توجیه مردم برای همکاری با موسسات خیریه سخن گفت. سیدزاده در ادامه خاطرنشان کرد: تمامی فرآیندهای جذب مشارکت های مردمی و همچنین پذیرش و حمایت های مددجویان این موسسه به صورت نرم افزاری و منطبق با استاندارد ...
5. سخن مدیرعامل
(محتوای بدون مجموعه)
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی                                                                  ...
Telegram 1