لبیک الهم لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمدو....
خیرین گرانقدر
شاد باش به بار نشستن نهال توحید دلهای موحد و موفقیت در آزمون قربان را از ما پذیرا باشید .
مفتخریم به اطلاع برسانیم به عین اعتماد شما رهروان راه ابراهیم در قربان امسال تعداد 667 سهم گوشت قربانی به موسسه تحویل داده شد .
مقدار وجه نقد واریزی جهت قربانی در مجموع  74.200.000 ریال بود که توسط موسسه خریداری و ذبح گردید و از این طریق 320 سهم گوشت (یک کیلویی) تهیه و در بین مددجویان تحت پوشش و نیازمندان موردی توزیع گردید .
مجموع وجه نقد واریزی به حساب های موسسه جهت خرید قربانی:
74.200.000 ریال معادل 320 سهم گوشت یک کیلویی
مقدار گوشت تحویلی به موسسه:
667 سهم
جمع کل:  987 سهم

0