امروز : پنجشنبه20 بهمن 1401 | 17رجب 1444 | 9 فوریه 2023
فقط جستجو:

متن جستجو طبقه اجتماعی

جمعا 8 نتیجه

1. مشق مهر98
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
خیرگرامی سلام فرارسیدن بهار تعلیم و تربیت مبارک ماه مهر حال و هوای خاص خودش را دارد. فرق نمی‌کند چند ساله باشی، زن باشی یا مرد! هر سن و سالی که باشی، در هر طبقه اجتماعی که قرار بگیری، بوی مهرماه، ...
2. مشق مهر94
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
خیرگرامی سلام فرارسیدن بهار تعلیم و تربیت مبارک ماه مهر حال و هوای خاص خودش را دارد. فرق نمی‌کند چند ساله باشی، زن باشی یا مرد! هر سن و سالی که باشی، در هر طبقه اجتماعی که قرار بگیری، بوی مهرماه، ...
این روزها نقل تمامي مجالس مباحث اقتصادی از تحریم و گرانی گرفته تا نرخ روز ارز، مسکن و خودرو شده است؛ پدر و مادرهايي که از طبقه ضعیف جامعه هستند با دوندگی دنبال رفع مشکل فرزندشان روز را به شب می‌رسانند. ...
... اجتماعی و اموری از این دست تعریف می‏شود. مسوولیت‌اجتماعی بنگاه‌ها را در 5 دسته طبقه‌بندي مي‌كنند. اين مسووليت‌ها جوانب اصلي فعالیت و عملکرد یک سازمان را در برگرفته و فقط به کمک‌های نوع‌دوستانه و امور خیریه ...
5. همه طبقات اجتماع مهم اند
(مقالات/مقالات)
طبقات اجتماعي معمولا به سه طبقه كلان كه شامل طبقه سرمايه‌دار و طبقه متوسط و طبقه فقير و زيرين است تقسيم مي‌شوند. طبقه سرمايه‌دار همين طور كه از عنوانش پيداست داراي سرمايه است و رفاه مادي را در اختيار دارد. ...
... نیازمند ایجاد کند . هر دو سرخوش هستند طبقه مرفه جامعه از این سرخوش و خوشحال است که توانسته با نقدینگی و توانمندی ها ی خود مشکلی ازمشکل جامعه را حل نمایند و افراد متخصص و توانمند جامعه از این خوشحال هستند ...
7. تهران فقیر ندارد !
(داستان های کوتاه/داستان های کوتاه)
... گره زدن آن، آن را از همان طبقه سوم به سطل زباله مقابل ساختمان پرتاب می‌کند، فارغ از اینکه در ۹۰ درصد موارد تیرهایش به خطا نمی روند و کیسه پرتابی مستقیم درون سطل زباله شهرداری می افتد، دو سه روز پیش بود ...
8. فقر در مقام ادراک
(مقالات/مقالات)
... که طبقه مرفه به شدت از آن متاثر می‌شود. اما وی سعی می‌کند که همراه توده مردم گام بردارد و با این خود آزاري هولناك و تحلیل بردن موافق نیست. «اگی ممکن است در این مورد حق داشته باشد، اما من تردید دارم. چه ...

نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1