امروز : پنجشنبه06 مهر 1402 | 12ربيع‌الاول 1445 | 28 سپتامبر 2023
فقط جستجو:

متن جستجو کمک بازسازی

جمعا 2 نتیجه

... مي‌كرد، مدرسه مي‌رفت، در کارهای خانه به مادرش کمک می کرد اما همه اين برنامه ها، انگار با یک اتفاق سوخت و خاكستر شد. دختر 14 ساله داستان ما، پاییز 95 بود که بهارزندگیش خزان شد. زندگي‌اش ناگهان از اين رو ...
2. سقفی از جنس انسانیت
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... گاز را تائید کرده است. هرچند خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته اما باتوجه به اینکه خانواده مذکور قبل از بروز این حادثه وضعیت مالی بسیار ضعیفی داشته و دارند، به همین جهت در اولویت اصلی کمک رسانی موسسه ...

نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1