امروز : چهارشنبه08 بهمن 1399 | 12جمادي‌الثاني 1442 | 27 ژانویه 2021
فقط جستجو:

متن جستجو سفره برکت

جمعا 4 نتیجه

1. سفره برکت
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... سفره های کوچکتر از یادها نرود. خیریه هیوای ژیان قصد دارد در ماه رمضان با برگزاری کمپین "سفره برکت" با کمک شما مهربانان با پرداخت مبلغ200هزار تومان به حساب 150خانوار تحت پوشش موسسه به یاری نیازمندان و ...
موسسه خیریه هیوای ژیان درماه مبارک رمضان با تشکیل ستادرمضان وگروههای کاری ،با مراجعه به مساجد و...جهت جمع آوری صدقه ،زکات ونذورات خیرین محترم وهمچنین اجرای طرح سفره مهربانی برروی سایت توانسته به ...
3. سفره مهربانی 2
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
یک‌بار دیگر قرار است دل‌های عاشق و سرشار از محبت خیرین، دست در دست هم، در ماه مهمانی معبودشان، با گستراندن سفره‌های مهربانی، نوع‌دوستی را معنا کنند. در این حرکت انسانی و بزرگ در نظر داریم در ماه مهرورزی ...
4. سفره مهربانی
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
یک‌بار دیگر قرار است دل‌های عاشق و سرشار از محبت خیرین، دست در دست هم، در ماه مهمانی معبودشان، با گستراندن سفره‌های مهربانی، نوع‌دوستی را معنا کنند. در این حرکت انسانی و بزرگ در نظر داریم در ماه مهرورزی ...
Telegram 1