امروز : شنبه30 تیر 1397 | 7ذي‌القعده 1439 | 21 جولای 2018
فقط جستجو:

متن جستجو سرپل ذهاب

جمعا 1 نتیجه

یکشنبه 21 آبان دلهره آورترین شب برای خیلی ها در غرب کشور بدل شد و برای خیلی ها در کانون زلزله شد پایان زندگی، خانه و خانواده. زلزله ای بزرگ که در این منطقه بی سابقه بوده و خسارت بسیار وسیع مادی ...
Telegram 1