امروز : جمعه14 آذر 1399 | 18ربيع‌الثاني 1442 | 5 دسامبر 2020
فقط جستجو:

متن جستجو زنان سرپرست خانوار

جمعا 6 نتیجه

1. سفره برکت
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... زنان سرپرست خانوار بشتابد. در کمپین "سفره برکت" می توانید صدقه، فدیه، کفاره، فطریه و کمک‌های خود را به صورت نقدی از طریق یکی از روش های زیر به دست ما و در نهایت به دست نیازمندان برسانید و گزارش‌ کمک ...
2. سالی نو، ژیانی نو
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... در این میان خیلی ها که قبل از آمدن این بحران، درگیر مشکلات عدیده زندگی خود بودن، بیش از همه در معرض خطر و تهدید مرگ قرار گرفته اند. نیازمندان و بخصوص زنان سرپرست خانواری که تعدادی از آنها که به روش های ...
3. سرپناه امید
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... تحمل آن بسیار مشکل است و در کنار همه این فشارهای مالی و روانی، اگر این زنان سرپرست خانوار بخواهند برای تامین مسکن نیز مشکل داشته باشند شامل رنج مضاعف می شوند از این رو بر همه کسانیکه دستی در امور خیریه ...
... بازتوانی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش موسسه را فراهم کند. اجرا و استمرار این اقدامات نیازمند حمایت های مادی و معنوی خیرین همیشه همراه موسسه خیریه هیوای ژِیان است لذا از پیشنهادهای مفید خیرین گرامی در این ...
... بيشترين مسائل آموزشي در مناطق محروم و حاشيه شهرها رخ مي‌دهد. ربيعي در ادامه سخنانش به عدم توازن جنسيتي نيز اشاره کرد و افزود: طبق شاخص توزيع فقر بر حسب جنسيت، زنان سرپرست خانوار دو برابر فقيرتر از مردان ...
... بر حسب جنسیت، زنان سرپرست خانوار دو برابر فقیرتر از مردان سرپرست خانوار هستند. ضمن اینکه 35 درصد دختران دبیرستانی در روستا از تحصیل باز می‌مانند که این رقم برای پسران کمتر است. همینطور ما به موارد زیادی ...
Telegram 1