امروز : شنبه13 آذر 1400 | 27ربيع‌الثاني 1443 | 4 دسامبر 2021
فقط جستجو:

متن جستجو مشق عشق

جمعا 5 نتیجه

1. مشق عشق
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... با کوچک ترین قدم ها شروع می شود. بیایید قدمی کوچک به بزرگی بهتر شدن حال این دانش آموزان با استعداد نیازمند برداریم. در کمپین «مشق عشق»، هر کدام از ما می توانیم سهمی از تحقق یک رویا و هدیه ذوق و شوق مهر ...
... دانشگاه دولتی قبول شود و رشته مامایی دانشگاه آزاد حاصل تلاش همراه با مشقتش بود. او با مادرش در یکی از محله های پایین شهرسنندج زندگی میکند. مادرش که در کارگاه تولید سبزیجات موسسه خیریه هیوای ژیان مشغول ...
3. مشق مهر2
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... برای خود، در جامعه نیز خدماتی شایسته به همنوعان ارائه کنند. هیوای ژیان برای نیل به اهدافی که عنوان شد، با تعریف پرونده ای ویژه با نام "مشق مهر" می خواهد با همراهی خیرین همیشه همراه موسسه با رفع کمبود ...
توی این دنیا به نتیجه رسیدیم که همه کارهای خدا سراسر حکمت و درس عبرتی است که گاهی آگاهانه و ناآگاهانه از کنارش می گذریم اما در عمق وجود به تمام کارهای خدا معتقدیم و بسیار جالب است که تمام حکمت های دنیوی ...
5. مشق مهر
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... آینده روشن برای خود، در جامعه نیز خدماتی شایسته به همنوعان ارائه کنند. هیوای ژیان اینبار نیز می خواهد برای نیل به اهدافی که عنوان شد، با تعریف یک پرونده ویژه با عنوان "مشق مهر" با همراهی خیرین همیشه همراه ...
Telegram 1