امروز : سه شنبه29 مهر 1399 | 2ربيع‌الاول 1442 | 20 اکتبر 2020
فقط جستجو:

متن جستجو مجوز خیریه

جمعا 24 نتیجه

صفحه 1 از 2
1. سفره برکت
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... به معنای آرزوی زندگیست، عنوان موسسه خیریه مردم نهادی در غرب کشور که در سال 1387 باتلاش جمعی از پزشکان، مهندسان، فرهنگیان، بازاریان و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره ...
2. سالی نو، ژیانی نو
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان بهزیستی، بنیان نهاده شد. در حال حاضر بیش از 250 کودک یتیم با مادرسرپرست خانوار، حدود 20 دانش آموز و دانشجوی ممتاز نیازمند و نیز 87 خانواده ...
3. مشق مهر98
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... کشور با مجوز شماره 206 از سازمان بهزیستی، بنیان نهاده شد. در حال حاضر بیش از 250 کودک یتیم با مادرسرپرست خانوار، حدود 20 دانش آموز و دانشجوی ممتاز نیازمند و نیز 87 خانواده نیازمند واقعی تحت پوشش خدمات ...
... خیریه مردم نهادی در غرب کشور که در سال 1387 باتلاش جمعی از پزشکان، مهندسان، فرهنگیان، بازاریان و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان بهزیستی، بنیان نهاده ...
5. سفره مهربانی 98
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... آرزوی زندگیست، عنوان موسسه خیریه مردم نهادی در غرب کشور که در سال 1387 باتلاش جمعی از پزشکان، مهندسان، فرهنگیان، بازاریان و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان ...
6. کمپین برف های رحمت
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان بهزیستی، بنیان نهاده شد. در حال حاضر بیش از 250 کودک یتیم با مادرسرپرست خانوار، حدود 20 دانش آموز و دانشجوی ممتاز نیازمند ...
7. کمپین زندگی دوباره
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... با مجوز شماره 206 از سازمان بهزیستی، بنیان نهاده شد. در حال حاضر بیش از 250 کودک یتیم با مادرسرپرست خانوار، حدود 20 دانش آموز و دانشجوی ممتاز نیازمند و نیز 87 خانواده نیازمند واقعی تحت پوشش خدمات متنوع ...
8. لبخند مهر
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... زندگیست، عنوان موسسه خیریه مردم نهادی در غرب کشور که در سال 1387 باتلاش جمعی از پزشکان، مهندسان، فرهنگیان، بازاریان و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان ...
9. سفره مهربانی 97
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... آرزوی زندگیست، عنوان موسسه خیریه مردم نهادی در غرب کشور که در سال 1387 باتلاش جمعی از پزشکان، مهندسان، فرهنگیان، بازاریان و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان ...
10. مهر و امید
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان بهزیستی، بنیان نهاده شد. در حال حاضر بیش از 250 کودک یتیم با مادرسرپرست خانوار، حدود 20 دانش آموز و دانشجوی ممتاز نیازمند ...
11. سرپناه امید
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... کشور با مجوز شماره 206 از سازمان بهزیستی، بنیان نهاده شد. در حال حاضر بیش از 250 کودک یتیم با مادرسرپرست خانوار، حدود 20 دانش آموز و دانشجوی ممتاز نیازمند و نیز 87 خانواده نیازمند واقعی تحت پوشش خدمات ...
12. رویاهای رنگی
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... در غرب کشور که در سال 1387 باتلاش جمعی از پزشکان، مهندسان، فرهنگیان، بازاریان و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان بهزیستی، بنیان نهاده شد. در حال حاضر بیش ...
13. مشق مهر94
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... موسسه خیریه مردم نهادی در غرب کشور که در سال 1387 باتلاش جمعی از پزشکان، مهندسان، فرهنگیان، بازاریان و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان بهزیستی، بنیان ...
14. سفره رحمت
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... زندگیست، عنوان موسسه خیریه مردم نهادی در غرب کشور که در سال 1387 باتلاش جمعی از پزشکان، مهندسان، فرهنگیان، بازاریان و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان ...
15. لبخند نوروزی
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... پزشکان، مهندسان، فرهنگیان، بازاریان و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان بهزیستی، بنیان نهاده شد. در حال حاضر بیش از 250 کودک یتیم با مادرسرپرست خانوار، ...
16. سقفی از جنس انسانیت
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... سال 1387 باتلاش جمعی از پزشکان، مهندسان، فرهنگیان، بازاریان و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان بهزیستی، بنیان نهاده شد. در حال حاضر بیش از 250 کودک یتیم ...
17. برف های رحمت
(پرونده ویژه/پرونده ویژه)
... فرهنگیان، بازاریان و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان بهزیستی، بنیان نهاده شد. در حال حاضر بیش از 250 کودک یتیم با مادرسرپرست خانوار، حدود 20 دانش آموز ...
... و بنیان‌هاي خیریه به هدف دستگیری از افراد نیازمند و بی‌بضاعت جامعه و با اهداف مندرج در اساسنامه و با اخذ مجوز تاسیس مي‌شوند، براساس ماده 2 مجوز موسسات خیریه، این موسسات نمي‌توانند اهداف سیاسی و غیرانتفاعی ...
... مطلب که در شماره 2997 این نشریه در تاریخ 31 مرداد 92 منتشر شده است، در ابتدا تاریخ تاسیس و دریافت مجوز از سازمان بهزیستی را ذکر و سپس اهداف اجتماعی و خداپسندانه موسسه و واحدهای فعال موسسه را معرفی می کند. ...
... ضمناً «باید به عرض برسانم بهزیستی شهرستان سنندج در صدور مجوز مؤسسات خوب عمل نمی‌کند.» - چارت موسسه و نحوه‌ی انتخاب و انتصاب اعضاء به چه شیوه ای است؟ در حال حاضر ارکان موسسه به ترتیب هیئت امناء، بازرس، ...
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>
Telegram 1